Sygebesøg

Sygebesøg

Ved behov tilbydes akut sygebesøg til patienter, der ikke kan transporteres til klinikken (indenfor 15 km.s grænsen)

Anmodning om akut sygebesøg skal ske mellem kl. 8.00 – 9.00

Desuden tilbyder vi årlige, opsøgende hjemmebesøg til skrøbelige ældre på plejehjem. Disse besøg aflægges efter aftale med lægen