Børneundersøgelser

Børneundersøgelser

Alle børn i alderen 0 – 5 år tilbydes forebyggende helbredsundersøgelser. Fra 6 års-alderen foretages de forebyggende helbredsundersøgelser af skolelægen eller sundhedsplejersken i skolen. Alle børn og unge tilbydes vaccination mod en række sygdomme.

Det er frivilligt, om man vil lade sit barn undersøge og vaccinere. Begge dele er gratis. Det er imidlertid meget vigtigt for jeres barns sundhed, at I tager imod tilbuddet om forebyggende helbredsundersøgelser og at vaccinationsprogrammet følges.
Lægen/sygeplejersken kan fortælle jer mere om, hvorfor jeres barn bør vaccineres, og om der er bivirkninger.

Alder Vaccination  Børneundersøgelser
5 uger Nej Dobbelttid hos læge
3 mdr. DiTeKiPolHib + Pn *
5 mdr DiTeKiPolHib + Pn Dobbelttid hos læge
12 mdr DiTeKiPolHib + Pn Dobbelttid hos læge
15 mdr MFR *
2 år Nej Dobbelttid hos sygepl. Gitte Hald (eller 15 min. hos læge)
3 år Nej Dobbelttid hos sygepl. Gitte Hald (eller 15 min. hos læge)
4 år MFR Dobbelttid hos sygepl. Gitte Hald (eller 15 min. hos læge)
5 år DiTeKiPol revaccination Dobbelttid hos læge
12 år MFR – hvis ikke fået 2 tidligere *
piger 12 år HPV (2 gange) *Der kommer indkaldelse til 1. vaccination
Kvinder over 18 år Røde hunde *

*Udelukkende vaccination. Tid hos sygeplejerske.

Husk vaccinationskort!